Grafisk facilitering som oplæg

Vi har leveret grafisk facilitering for Kolding Kommune til fire efter hinanden ens oplæg til en stor afsluttende konference for Kommunernes Landsforening (KL) og et stort nationalt forløb omkring it og læring.

Der var tale om 4×15 minutters oplæg omkring Pædagogisk Center og skolernes læringscenter medarbejdere som centrale omdrejningspunkter i udviklingen af folkeskolerne i Kolding.
Den grafiske facilitering blev leveret på whiteboardtalver i målene 2 x 6 meter.