Make a Statement

Hvorfor ikke illustrere din organisations udfordringer, processer eller visioner med en såkaldt Statement Drawing? – Èn illustration der lidt er en blanding af grafisk facilitering og en infografik.

Ved grafisk facilitering lærer medarbejderne at tegne stjernefolk, pile, bokse og simple ikoner – kort fortalt får medarbejderne en indsigt i det at ikonlæse.
Nogle gange står man som enten ledelse eller medarbejder i den situation, man har brug for en illustration at snakke ud fra – også selvom man slet ikke ved det.

Vi er erfarne i netop det at lave en illustration, der har rødder direkte ned i jeres udfordring, og man vil kunne snakke ud fra illustrationen for at visualisere både ståsted, progression og ønsket fremtid.
Udgangspunktet tager vi i den narrative tilgang til illustrationen. Illustrationen skal afspejle noget, som medarbejderne kan relatere til og se selv sig selv i, også selvom illustrationen som sådan slet ikke i udgangspunktet har noget med organisationen at gøre.
Eksemplet herunder er den klassiske tre-trins-raket:
Trin 1: valg
Trin 2: proces og progression
Trin 3: Forankring
Man kan uden det store folde de forskellige trin ud for medarbejderne eller den øvrige ledelse. Som kommune kan man illustrere alt fra strategi til implementering.
Der er rigtig mange historier at knytte til netop tre-trin-raket illustrationen.