Politisk forståelse

Illustration af forskellige strategier, indsatser og visioner for at give et visuelt overblik samt en forståelse for kompleksiteten af netop strategien, indsatsen eller den givne vision overfor direktion og det politiske niveau.

I tæt samspil med forvaltningen udarbejdes en rammende og ikke mindst beskrivende illustration, hvorudfra der kan uddybes overfor de øverste lag i organisationen.

Nogle gange virker en illustration 1000 gange bedre end et tekstdokument, når politikere skal have en indsigt i et område (de som udgangspunkt med stor sandsynlighed ikke kender til)

Visuel kommunikation for børn

Børn begynder først at udtrykke sig primært med skriftsproget pænt inde i 5.-6. klasse. Ind til da er de sande mestre i visuel kommunikation – de udtrykker sig gennem tegninger og billeder.
Derfor rammer man også børn meget let med visuel kommunikation. Børn kan have svært ved at huske lange komplicerede tekster, men de kan knytte illustrationer til værdier og ting, de skal huske.

Herunder ses en visuel kommunikation i form af en væg-illustration til indskolingsafdelingen på Vamdrup Skole. Der arbejdes med antimobbeprogrammet Fri for Mobberi og væg-illustrationen danner rammen omkring den interaktive tavle i forhallen, hvor alle indskolingens 350+ børn mødes til morgensang hver morgen.
Ligeledes er forhallen hjertet af SFO’en om eftermiddagen – du kan ikke undgå ikke at hilse på Bamseven hver dag.
Illustrationen i sort/hvid hvor man selv står for at farvelægge med maling koster fra 1000 kr. eksklusiv moms.
Illustrationen i farver koster fra 4000 kr. eksklusiv moms.

sorthvid-væg

farve-væg

Diplom- og Masteropgaver

Vi har illustreret visuel kommunikation til flere afsluttende opgaver til Diplom- og Masteruddannelsen i ledelse.

Efter en gennemgang af opgaven samt en times samtale omkring fokuspunkter med den “studerende” leder, har vi sammenfattet en visuel kommunikation ud fra konteksten af opgaven – typisk i A2 eller A3. Illustrationen har så udgjort den røde tråd gennem oplægget.
Vi garanterer ikke en høj karakter, men vi har ikke leveret visuel kommunikation til opgaver, der ikke har fået 10 eller 12.

Eksempelvis gav eksamen for lederen fra Børnehuset ved Åen i Kolding Kommune i 2015 er rungende 12 tal.