Onlinemøde facilitator

Over 40+ onlinemøder på Office365 platformen TEAMs som planlægger og facilitator gennem Covid-19 lockdown af skoleområdet – både på skole-, forvaltnings- og politisk niveau.

planlægningen er en vigtig del af succeskriterierne i forbindelse med afholdelse af onlinemøder, derfor forventer vi er være en del af både planlægning og afholdelse.

Tværkommunalt event Aarhus Uni & Villum Fonden

Januar 2021

Setup af Mødestruktur for et tværfagligt event på tværs af 6 kommuner samt med deltagelse af Aarhus Universitet og Villum Fonden med fælles oplæg og gruppearbejde.
Fællesmøde og individuelle strategi- og grupperum.

Mødet blev sat op efter ønske fra arrangør med on-site support og agil løsning af udfordringer under mødet.

I alt 37 grupperum/mødelinks og 200+ deltagere.

Et sådant event kræver deltagelse fra start. Da et onlinemøde af denne størrelse skal gribes an på et anden måde end et analogt møde.

Brugernævn Kolding kommune

Efteråret 2020

Opbygning af mødelink og grupper til Kolding kommunes afholdelse af Digitalt brugernævnsmøde med deltagelse af det politiske uddannelsesudvalg, kommunens 24 folkeskoler samt 42 daginstitutioner samt disses bestyrelser.
Vejledning i opgavesetup og dialogkort til arrangementet.

Et 3 timers arrangement med gruppearbejde og fælles oplæg.