Kreativitet og innovative processer

Oplæg omkring kreativitet, hands-on og innovative processer i en designinspireret tilgang til opgaven som naturvejleder.
oplægget blev holdt med fokus på praksisnær og hands-on øvelser i relation til naturen som redskab for designprocestænkning.

Oplægget blev skræddersyet i samspil med naturskole og Astra-netværk. Varigheden var tre timer, men kan godt køres som heldags event.

pris: 1000kr pr time

Makerspace

Makerspace, innovationslaboratorie, maker-lab.
Kært barn, mange navne. Det er oppe i tiden at fokusere på teknologier – både brugen af, men også forståelsen for.
Vi har flere års erfaringer med både indretningen og drift af makerspace samt det at tilpasse den eksisterende organisation til et læringsmiljø i og omkring de nødvendige designprocesser og den digitale fabrikation, der finder sted i et makerspace.

Vi rådgiver inden for alt fra indkøb til indsatser, kompetenceløft, dygtiggørelse og indretning af makerspace – altid med udgangspunkt i det eksisterende. Det er ikke størrelsen af et makerspace, der skaber kreativiteten, engagementet og den digitale produktion – men derimod evnerne, kompetencerne og ikke mindst engagementet hos de voksne.
Og ikke mindst det at få et makerspace til at give mening for organisationen.

Vi hjælper gerne med at kvalificere jeres investering, så I investerer jeres penge i meningsgivende teknologi og ikke blot dyrt “legetøj”. En rådgivning fra os kan vise sig at være mange penge sparet på den lange bane.

Lad os høre om jeres idéer – ligegyldigt hvor små eller store de er.

Politisk forståelse

Illustration af forskellige strategier, indsatser og visioner for at give et visuelt overblik samt en forståelse for kompleksiteten af netop strategien, indsatsen eller den givne vision overfor direktion og det politiske niveau.

I tæt samspil med forvaltningen udarbejdes en rammende og ikke mindst beskrivende illustration, hvorudfra der kan uddybes overfor de øverste lag i organisationen.

Nogle gange virker en illustration 1000 gange bedre end et tekstdokument, når politikere skal have en indsigt i et område (de som udgangspunkt med stor sandsynlighed ikke kender til)

Grafiske opgaver

CoffeStain er en del af løsningen – vi understøtter dine idéer, tanker, synspunkter, holdninger giver dem visuelt mening. Vores tilgang til den grafiske opgaveløsning ligger ikke i almindelig illustration – vi bruger vores mangeårige erfaring inden for ledelse, strategi og vision til at give jeres grafiske facilitering og visuelle kommunikation præcis den mening jeres brugere har behov for…

Her følger en liste over folk CoffeeStain til stor succes har hjulpet:

Diverse diplom- og masteropgaver
Udarbejdelse af illustrationer fra A4 til A2 til eksamen og forsvar af opgave.
Efter samarbejde med den studerende skræddersyes en rammende illustration der visuelt fortæller alt fra opgave til perspektivering.

CSV Kolding
En visuel kommunikation af et visionsseminar over to dage, hvor der blev udarbejdet en 150×100 cm illustration omkring proces og beslutninger.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen i Kolding
Grafik til skolepolitikken. Personas, plakater, flag og infografik
Grafisk facilitering  af beslutninger og formidlingsopgaver

Den samlede direktion ved Kolding Kommune
Animeret PowerPoint indeholdende illustrationer, der guidede og understøttede direktionens 75 minutters oplæg om tværfaglige indsatser.

HR-afdelingen ved Kolding Kommune
Grafisk facilitering til praktisk HR-arbejde omkring den kommunale sygefraværspolitik
Plakattryk til Arbejdsmiljøkonferencen for hele organisationen

Designsekretariatet ved Kolding Kommune
Illustrationen understøttende ledelsesgrundlaget for designledelse

Landsnetværket for de Folkekirkelige skoletjenester
Udarbejdelse af satiretegninger
Brætspil omkring Påsken
Illustrationer til salmehæfter

illustration som værktøj (modul 1)

Vi afholdt i foråret de 2 første kurser i grundlæggende grafisk facilitering for medarbejdere fra Kolding Kommune med deltagelse fra alt fra skoleledelse, forvaltningsmedarbejdere til frivillige kulturmedarbejdere.
Temaet var grafisk facilitering i egen virksomhed.

Fokus var på grundteknikkerne i en standard grafisk facilitering samt forskelle på en grafisk facilitering og en visuel kommunikation.
Gennem det tre timers lange forløb blev deltagerne præsenteret for teknikker, teori og en masse hands-on inspiration. Formålet med kurset var en intro til begrebet grafisk facilitering samt at opbygge deltagernes personlige “ikon-bibliotek”.

 

Visuel kommunikation for børn

Børn begynder først at udtrykke sig primært med skriftsproget pænt inde i 5.-6. klasse. Ind til da er de sande mestre i visuel kommunikation – de udtrykker sig gennem tegninger og billeder.
Derfor rammer man også børn meget let med visuel kommunikation. Børn kan have svært ved at huske lange komplicerede tekster, men de kan knytte illustrationer til værdier og ting, de skal huske.

Herunder ses en visuel kommunikation i form af en væg-illustration til indskolingsafdelingen på Vamdrup Skole. Der arbejdes med antimobbeprogrammet Fri for Mobberi og væg-illustrationen danner rammen omkring den interaktive tavle i forhallen, hvor alle indskolingens 350+ børn mødes til morgensang hver morgen.
Ligeledes er forhallen hjertet af SFO’en om eftermiddagen – du kan ikke undgå ikke at hilse på Bamseven hver dag.
Illustrationen i sort/hvid hvor man selv står for at farvelægge med maling koster fra 1000 kr. eksklusiv moms.
Illustrationen i farver koster fra 4000 kr. eksklusiv moms.

sorthvid-væg

farve-væg

Grafisk facilitering som oplæg

Vi har leveret grafisk facilitering for Kolding Kommune til fire efter hinanden ens oplæg til en stor afsluttende konference for Kommunernes Landsforening (KL) og et stort nationalt forløb omkring it og læring.

Der var tale om 4×15 minutters oplæg omkring Pædagogisk Center og skolernes læringscenter medarbejdere som centrale omdrejningspunkter i udviklingen af folkeskolerne i Kolding.
Den grafiske facilitering blev leveret på whiteboardtalver i målene 2 x 6 meter.

Diplom- og Masteropgaver

Vi har illustreret visuel kommunikation til flere afsluttende opgaver til Diplom- og Masteruddannelsen i ledelse.

Efter en gennemgang af opgaven samt en times samtale omkring fokuspunkter med den “studerende” leder, har vi sammenfattet en visuel kommunikation ud fra konteksten af opgaven – typisk i A2 eller A3. Illustrationen har så udgjort den røde tråd gennem oplægget.
Vi garanterer ikke en høj karakter, men vi har ikke leveret visuel kommunikation til opgaver, der ikke har fået 10 eller 12.

Eksempelvis gav eksamen for lederen fra Børnehuset ved Åen i Kolding Kommune i 2015 er rungende 12 tal.